Ontwerpen tuincentrum

Het ontwerpen van een tuincentrum is geen simpele taak. Het gaat niet alleen om het creëren van een aantrekkelijke ruimte voor de consument, maar ook om het overbrengen van de boodschap van de ondernemer en het aantrekken van de juiste doelgroep. Bij het ontwerpen van een tuincentrum moeten verschillende factoren in overweging worden genomen, zoals het beschikbare budget, de te verwachten omzet, de grootte van de vloeroppervlakte en de gewenste doelgroep.

Bij het ontwerpen van een tuincentrum is het van essentieel belang om eerst te kijken naar de positionering van de ondernemer. Wat wil de ondernemer uitstralen en welke doelgroep wil hij of zij aanspreken? Deze vragen zullen in eerste instantie aan de orde komen bij de eerste kennismaking om zo een duidelijk beeld te krijgen van de wensen van de ondernemer.

Vervolgens zal het ontwerpen beginnen. Door te luisteren naar de klant wordt er geprobeerd om een zo goed mogelijke eerste schets te maken van het toekomstige ontwerp. Hierbij wordt er gewerkt van groot naar klein in het verdelen van oppervlaktes in de winkel, om zo tot de kern van het ontwerp te komen. Dit is het startpunt van de tekenfase waarin er samen wordt gewerkt naar het gewenste resultaat.

Een optimaal ingericht tuincentrum heeft een balans tussen binnen- en buitenruimtes en een spannende routing om de betalende klanten te verleiden tot hun aankoop. Door te ontwerpen op basis van fact-based informatie is het mogelijk om een tuincentrum te ontwerpen dat klaar is voor de toekomst. Hierbij wordt er gekeken naar hoe groene elementen geïntegreerd kunnen worden in het ontwerp. Er wordt rekening gehouden met de elementen van de natuur door te kijken naar hoe de natuur in elkaar zit en functioneert.

Het creëren van een optimaal klimaat in het ontwerp is belangrijk, evenals het vinden van de juiste balans tussen winkelmateriaal en verkoopbare artikelen. Ook het direct creëren van een groen gevoel bij het betreden van een tuincentrum is van belang. Door te ontwerpen vanuit een groene structuur is het mogelijk om de natuur voor ons te laten werken. Hierbij wordt er gekeken naar zaken als waterretentie, aardwarmte, wind- en zonne-energie, houtbouw en het toepassen van sedumdaken.

Bij Garden Center Advice geloven ze in een wereld waarin hergebruikte producten en groene oplossingen worden gebruikt in plaats van direct terug te grijpen op reguliere bestaande producten en manieren van bouwen. Het ontwerpen van een tuincentrum vanuit een groene structuur maakt het mogelijk om een biofilisch ontworpen tuincentrum te realiseren.

Garden Center Advice beschikt over de nodige kennis om een ecologisch en duurzaam tuincentrum te ontwerpen. De combinatie tussen fact-based ontwerp en cijfermatige onderbouwing is belangrijk.

Ontwerpen tuincentrum
Ontwerpen tuincentrum
Ontwerpen tuincentrum
Ontwerpen tuincentrum
Ontwerpen tuincentrum
Ontwerpen tuincentrum
Ontwerpen tuincentrum