Keuken tuin

Start vegetable garden

How can I start a vegetable garden?
You start a vegetable garden by first making a plan. How much space do you have? What vegetables, fruits and herbs do you want to grow and garden all year round? Moesmeisje has written a nice guest blog with all the ins and outs for creating your own vegetable garden. In any case, provide sustainable and peat-free soil to plant in, Vegetable Garden AZ to feed your plants and to combat pests in a natural way, such as nematodes. If you want a nutritious and healthy harvest, choose organic GMO-free seeds.

Everything for your vegetable garden? Consciously choose ECOstyle
A vegetable garden full of tasty vegetables and herbs does not just happen by itself. But with your green fingers and our natural products, success is assured. ECOstyle has everything in the field of sustainable vegetable gardening and vegetable gardening, such as vegetable garden soil, soil improvers, fertilization and the prevention and control of vermin. You can also quickly and easily start your own vegetable garden with ECOstyle products. Whether you are experienced or a beginner, with ECOstyle products everyone can create their own vegetable garden. ECOstyle also has a solution for the maintenance of the vegetable garden. From vegetable garden food to vegetable garden soil.

Vegetable garden maintenance and deficiency diseases

Sometimes it happens that a certain crop shows a deficiency disease. Always make sure to feed the soil well, because what you put in the soil, you get back in your harvest. We are happy to explain to you which defects you may find in your vegetable garden and what you can do about it.

Straight fertilizers
Straight fertilizers are fertilizers that consist of 1 raw material. Blood meal for nitrogen (N), bone meal for phosphate (P), vinassekali for potassium (K) and magnesium (Mg). If plants are deficient in certain elements, this can often be seen in the plant or the leaf.

Stikstoftekort (N)
Stikstof is een essentiële bouwsteen voor plantengroei. Het bevordert ook de fotosynthese. Als een plant te weinig stikstof heeft, is dat goed te zien. Oudere delen van een plant verliezen hun groene kleur. De bladeren worden geel in plaats van groen. Bestrooi met bloedmeel om stikstoftekort te voorkomen.

Fosfaattekort (P)
Fosfaat is nodig voor de energiehuishouding van een installatie. Fosfaat wordt gebruikt om zonlicht om te zetten in voedsel. Een tekort aan fosfaat is daardoor snel zichtbaar. Een plant groeit minder snel (dwerggroei). Daarnaast kunnen delen van planten afsterven, wat snel zichtbaar is doordat delen van het blad een donkere kleur krijgen. Bestrooi met beendermeel om fosfaattekort te voorkomen.


Kaliumtekort (K) Kalium is nodig voor de waterhuishouding van de plant. Kalium zorgt ervoor dat een plant water beter kan vasthouden, ook in moeilijke omstandigheden (zoals droogte). Een kaliumtekort is te herkennen aan het verschuiven van de bladrand. Heb je een moestuin? Ook heeft een tekort aan kalium grote invloed op onder meer de smaak, geur en houdbaarheid van fruit. Als u een kaliumtekort heeft, bestrooi dan met vinassekali.

Magnesium / ijzertekort (Mg)
Magnesium bevordert de fotosynthese. Het stimuleert ook de aanmaak van chlorofyl. Een magnesiumtekort is dan ook te herkennen aan groene bladeren die tussen de nerven van het blad geel verkleuren. Bestrooi magnesium bij magnesiumtekort.

The straight fertilizers from ECOstyle
By fertilizing sufficiently with the AZ fertilizers you can prevent the various shortages. If you do have a deficiency, you can always supplement with simple fertilizers.

Keuken tuin
Keuken tuin
Keuken tuin
Keuken tuin